คำถาม : ตะขบไทย
  • ตะขบไทยมีสรรพคุณต่อร่างกายยังไรบ้าง
  • Date : 14/9/2555 12:07:00
คำตอบ : หากคุณหมายถึงตะขบไทย (Flacourtia rukam  Zoll. & Moritzi)สรรพคุณตามตำรายาไทยระบุไว้ว่า รากมีฤทธิ์ขับเหงื่อ แก้โรคผิวหนัง เนื้อไม้แก้ท้องร่วง ขับพยาธิไส้เดือน ใบเป็นยาขับเหงื่อผลสุกรับประทานเป็นผลไม้ ผลดิบใช้แก้อาการท้องเดินและท้องร่วง

Ref. (1).สมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 2  (2).องค์ความรู้เรื่องพืชป่า ที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย เล่ม 2