คำถาม : ฟ้าทะลายโจร
  • อยากทราบขนาดรับประทานของฟ้าทะลายโจร ในการรักษาอาการหวัด แบบยังไม่เจ็บคอและการรักษาอาการหวัดแบบเจ็บคอคะ
  • Date : 14/9/2555 12:01:00
คำตอบ : การรับประทานผงแห้งของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตามที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ
               1. เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ ให้รับประทานวันละ 3 - 6 กรัมโดยแบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
               2. เพื่อบรรเทาอาการหวัด ให้รับประทานวันละ 1.5 - 3 กรัมโดยแบ่งให้วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
               คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/andrographis.asp