คำถาม : สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
  • อยากทราบว่ามีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและไม่มีผลเสียกับร่างกายบ้างครับ
    ต้องทานสดหรือทานแบบแคปซูลได้ครับ

  • Date : 24/8/2555 14:14:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานการวิจัยทางคลินิกเพื่อใช้รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และให้ผลค่อนข้างไปในทางที่ดีโดยไม่พบอาการข้างเคียง ได้แก่ ทับทิม หญ้าฝรั่น เห็ดหลินจือ และปลาไหลเผือก
               -ทับทิม ให้อาสาสมัครเพศชาย 53 คน ที่มีประวัติป่วยเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชนิดไม่รุนแรงดื่มน้ำจากผลทับทิมปริมาณ 8 ออนซ์ ทุกวันในเวลารับประทานอาหารเมื้อเย็น เป็นระยะเวลา พบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่ (42 คน) ให้คะแนนการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น และอาสาสมัคร 25 คน ได้ระบุว่าการดื่มน้ำจากผลทับทิมช่วยปรับภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศให้ดีขึ้นได้
               - หญ้าฝรั่น ให้ผู้ป่วยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 20 คนรับประทานหญ้าฝรั่นอัดเม็ด 200 มก วันละครั้ง เป็นเวลา 10 วัน พบว่า ผู้ป่วยให้คะแนนการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น และมีอัตราการแข็งตัวและการขยายตัวของอวัยวะเพศขณะนอนหลับเพิ่มมากขึ้น
               - การศึกษาในประเทศจีน โดยให้ผู้ป่วยโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 60 คน ดื่มน้ำต้มจากส่วน fruit bodies ของเห็ดหลินจือ นาน 1 เดือน พบว่า ผู้ป่วย 17 คน ระบุว่ามีอาการค่อนข้างดีขึ้น 25 คน ระบุว่าการดื่มน้ำต้มจากเห็ดหลินจือช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 14 คน ระบุว่า ช่วยรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และ 4 คน ระบุว่าไม่มีผลต่อการรักษา
               - ในประเทศมาเลเซียมีการทดสอบทางคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สารสกัดปลาไหลเผือก LJ100TM โดยให้อาสาสมัครเพศชาย 23 คน รับประทานยาดังกล่าว ขนาด วันละ 100 มก. นาน 3 สัปดาห์พบว่าอาสามัครให้ค่าคะแนนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น 91% และค่าคะแนนสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้น 73% และในรายงานระบุว่าสามารถเพิ่มความกำหนัดและการประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน testoseterone

Ref. จุลสารข้อมูลสมุนไพร 28/1