คำถาม : การรับประทานเครื่องดื่มดอกคำฝอย
  • การรับประทานเครื่องดื่มดอกคำฝอยไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่มีผลข้างเคียงหรือไม่
    และถ้าดื่มเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดควร ใช้นานเท่าไหร่กรณีเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูป

  • Date : 27/7/2555 15:06:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของการรับประทานเครื่องดื่มดอกคำฝอยและรายงานความเป็นพิษในคน แต่มีรายงานว่าดอกคำฝอยมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์เมื่อทดลองกับเซลล์ในหลอดทดลอง และสารสกัดน้ำจากดอกคำฝอยเป็นพิษต่อตัวอ่อนของหนู ดังนั้นแม้จะยังไม่มีรายงานความเป็นพิษของการดื่มชาดอกคำฝอยเป็นเวลานานๆ แต่ควรจะระมัดระวัง อาจทิ้งช่วงการรับประทานบ้างเพื่อให้ร่างกายมีเวลาของการขับสารที่สะสมไว้ออก และต้องสังเกตดูว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตนเองหรือไม่อย่างไรด้วย

จากหนังสือสารพันคำถามฮิต