คำถาม : สมุนไพรที่ใช้รักษาปัสสาวะเป็นฟอง(มีโปรตีนรั่ว)
  • ตอนนี้ปัสสาวะเป็นฟอง ตรวจเช็คพบว่ามีโปรตีนรั่ว 2+ อยากใช้สมุนไพรรักษา จะทำให้ไตต้องทำงานหนักหรือไม่คะ เพื่อนแนะนำให้ทานน้ำชารางจืดเพราะคุณแม่เพื่อนทานแล้วหาย ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่
  • Date : 6/7/2555 14:03:00
คำตอบ : การที่ปัสสาวะเป็นฟองและมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่ามีโอกาสจะเป็นโรคไต ควรปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะไม่ทราบว่าอาการของโรคอยู่ในระยะใดแล้ว ไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรรักษาเพราะอาจทำให้ไตทำงานหนักเพิ่มขึ้น สำหรับรางจืดยังไม่มีรายงานการวิจัยถึงสรรพคุณในการรักษาโรคไต แต่มีรายงานว่าสารสกัดน้ำจากใบรางจืดอาจมีผลต่อไตและตับของหนูทดลอง หากได้รับสารสกัดเป็นระยะเวลานานๆแต่ยังไม่มีการทดสอบในคน ดังนั้นควรระมัดระวังหากจะใช้