คำถาม : การใช้สมุนไพรร่วมกัน
  • อยากทราบว่า การรับประทานสมุนไพรไทยมากกว่า 1 ชนิด มีข้อจำกัดหรือไม่ว่าชนิดใดไม่ควรรับประทานร่วมกัน ขอบคุณค่ะ
  • Date : 6/7/2555 14:02:00
คำตอบ : การใช้สมุนไพร บางชนิดอาจใช้เดี่ยวๆ ได้ แต่บางชนิดต้องใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ซึ่งการใช้อาจต้องดูจากสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆ มีข้อห้ามตามหลักการจัดยากลุ่มหรือยาร่วม (ตามการแพทย์แผนจีน) คือตัวยาบางชนิดเมื่อใช้ร่วมกันแล้วเกิดพิษหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หรือทำให้เกิดพิษเพิ่มขึ้น หรือทำให้ฤทธิ์ของตัวยาหมดไป สมุนไพรเหล่านี้ก็ไม่ควรใช้ร่วมกัน เช่น ว่านนางคำจะข่มฤทธิ์ของกานพลู เมล็ดผักกาดจะลดสรรพคุณของโสมคน เป็นต้น

อ้างอิงจากหนังสือตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 1