คำถาม : รางจืดล้างพิษได้จริงหรือไม่
  • รางจืดล้างพิษได้จริงหรือไม่แล้ว ถ้าได้ รับประทานอย่างไร
  • Date : 15/6/2555 12:14:00
คำตอบ : งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้างพิษของรางจืดนั้น พบว่าเกี่ยวข้องกับการลดพิษของยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะพิษที่เกิดจากยาฆ่าแมลง “โฟลิดอล” และพิษจากสารที่ออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Cholinergic system ขนาดที่แนะนำให้รับประทานตามที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์แนะนำสำหรับการถูกพิษที่รุนแรง (สารเคมี) คือให้รับประทานใบเพสลาด (ใบที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป) ครั้งละ 10-12 ใบ ตำคั้นกับน้ำซาวข้าวครึ่งถึงหนึ่งแก้ว ดื่มเฉพาะน้ำให้หมดทันทีที่มีอาการ หรือใช้ใบรางจืดแห้ง 300 กรัม/ต่อน้ำ 1 ลิตร ต้มดื่มครั้งละ 1 แก้ว (ดื่มขณะที่อุ่นจะให้ผลดีกว่า) โดยรับประทานทุก 1.5 – 2 ชั่วโมง และสำหรับแก้ร้อนใน ถอนพิษไข้ ถอนพิษสุรา บำรุงร่างกาย ให้ใช้ 4-5 ใบ หรือประมาณ 1.5-3 กรัม ชงน้ำดื่ม อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานที่แน่ชัดว่ารางจืดจะสามารถล้างพิษสารเคมีอื่นๆ ได้อีกหรือไม่ จึงมีผู้แนะนำว่าไม่ควรรับประทานร่วมกันกับสมุนไพรหรือยาชนิดอื่น โดยเฉพาะยาหรือสมุนไพรที่ออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับ Cholinergic systemเนื่องจากรางจืดอาจขับตัวยาออกไปด้วย และส่งผลให้ยาหรือสมุนไพรที่รับประทานเข้าไปออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นหากต้องการดื่มรางจืด โดยที่ต้องมีการใช้ยาหรือรับประทานอาหารเสริมต่างๆ เป็นประจำ แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาตามปกติอย่างน้อย 2 ชั่วโมงค่ะ