คำถาม : การแยกสารจากสารสกัดจากพืช
  • การจะแยกสารพวก flavonoid,alkaloid และ phenolic ออกจากสารสกัดจากพืชสามารถทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับ
  • Date : 8/6/2555 12:31:00
คำตอบ : การสกัดแยกสารสำคัญออกจากพืชแต่ละชนิดมีวิธีการจำเพาะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติและปริมาณของสารที่ต้องการสกัด รวมทั้งปริมาณตัวอย่างพืช แต่โดยหลักการแล้วพอแนะนำได้ว่า
               1. การสกัดฟลาโวนอยด์เป็น pigment ที่พบในพืชต่างๆ เป็นสารประกอบจำพวกโพลีฟีนอล นิยมสกัดด้วยแอลกอฮอล์
               2. การสกัดอัลคาลอยด์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นกับคุณสมบัติของอัลคาลอยด์ที่ต้องการสกัดออกมาโดยแบ่งออกเป็น 3 วิธีใหญ่ คือ
               - สกัดด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์เจือกรด จะได้อัลคาลอยด์ออกมา ในรูปเกลือของกรดอินทรีย์
               - สกัดด้วยตัวทำละลายที่มีขั้วสูง เช่น คลอโรฟอร์ม อีเธอร์ ไดคลอโรมีเทน เหมาะสำหรับอัลลาคอยด์ที่อยู่ในรูปของผงด่าง
               - สกัดด้วยตัวทำละลายที่มีส่วนผสมของน้ำและแอลกอฮอล์ จะได้ทั้งอัลลคาลอย์ที่อยู่ในรูปของเกลือ และรูปอิสระ
               3. การสกัดฟีนอลิคเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ นิยมสกัดด้วยแอลกอฮอล์

ที่มา : หนังสือ ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ, หนังสือ การสกัดและตรวจสอบสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ