คำถาม : รางจืด
  • พิษทางเภสัชวิทยาของรางจืด ถ้านำรางจืดมาต้มเอาเหงื่อมารับประทานจะเป็นอันตรายหรือไม่
  • Date : 5/4/2555 14:48:00
คำตอบ : การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูขาว โดยให้น้ำสกัดใบรางจืดขนาดสูง 10 กรัม/กก.น้ำหนักตัว พบว่าไม่เป็นพิษ และไม่ทำให้พฤติกรรมหนูขาวเปลี่ยนไป และไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ รวมทั้งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยีนแบคทีเรีย แต่ให้น้ำสกัดใบรางจืดขนาด 500 มก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน พบว่ามีน้ำหนักของตับและไตเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดใบรางจืดอาจมีผลต่อไตและตับของหนูขาวหากบริโภคเป็นระยะเวลานาน
หากจะทานให้ทานในรูปขอชาชงค่ะ หากทานไอน้ำจะไม่ได้รับสารใดๆค่ะ