คำถาม : คุณสมบัติของน้ำกลั่นจากใบย่านาง
  • อยากทราบว่าการนำใบย่านางมาสกัดโดยการกลั่นแล้วนำไอน้ำที่ได้มาใช้รับประทานจะมีประโยชน์หรือมีโทษไรอย่างไร
    และมีผลงานวิจัยหรือไม่

  • Date : 5/4/2555 14:35:00
คำตอบ : ปกติในการทำน้ำใบย่านางจะไม่ใช้วิธีการต้มค่ะ จะใช้วิธีคั้นสด เพราะความร้อนจะไปทำลายสารสำคัญในใบย่านาง ถ้ากลั่นแล้วได้ไอน้ำ ในไอน้ำจะเป็นน้ำเปล่าบริสุทธิค่ะ ไม่มีสารใดๆ