คำถาม : ไคร้เครือ
  • จากบัญชียาหลัก http://www.nlem.in.th/medicine/herbal/list/632
    ตัดไคร้เครือออกจากสูตรยาธาตุบรรจบ
    เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้เป็นพิษต่อไต และเป็นสารก่อมะเร็ง
    จริงหรือไม่ ทำไมยาสมุนไพรตามท้องตลาดยังคงมีส่วนผสมของไคร้เครืออยู่
    ถ้ารับประทานจะเป็นอันตรายหรือไม่

  • Date : 16/3/2555 15:33:00
คำตอบ : ไคร้เครือเป็นพืชในสกุล Aristolochia ซึ่งมีรายงายว่าพืชในสกุลนี้จะมีสาร Aristolochic acid ที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต และมีรายงานการทดสอบในประเทศเบลเยี่ยมพบว่า ในสุภาพสตรีสูงอายุที่ได้รับสมุนไพรจากประเทศจีน 39 คน พบว่าเป็นมะเร็ง 18 คน เนื่องจากมีสารประเภท Aristolochic acid เป็นส่วนประกอบ
ปัจจุบันทั่วโลกห้ามใช้พืชสมุนไพรที่มีสารประกอบประเภท Aristolochic acid ดังนั้นจึงแนะนำว่าไม่ควรซื้อหามารับประทานค่ะ