คำถาม : อบเชย
  • อยากทราบ สรรพคุณ ของอบเชย แต่ละส่วนว่าเป็นอย่างไร ปลูกอย่างไร
    แล้วผมเป็นโรคไตเสื่อมทานได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

  • Date : 16/3/2555 15:29:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยของอบเชย มีดังนี้
- ราก ขับลมในลำไส้ แก้ลมวิงเวียน แก้ปวดมวนในท้อง แก้เสมหะ แก้กระหาย ทำให้ชุ่มคอ และถ่ายโลหิต
- รากและใบ แก้ไข้ ในสตรีหลังคลอดบุตรใหม่ๆ
- เถา แก้ลมวิงเวียน บำรุงหัวใจ แก้ปวดมวนในท้อง
- เปลือกต้น บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ ขับผายลม บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้สันนิบาต แก้บิด แก้ลมอัณธฤกษ์ แก้พิษร้อน แก้ลมอัมพาต แก้ปวดศีรษะ แก้ธาตุไม่ปกติ ช่วยย่อยอาหาร แก้โทษน้ำคาวปลา
- เนื้อไม้ ขับเหงื่อ แก้ไข้
- ไม่ระบุส่วนที่ใช้ บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ บำรุงกำลังแก้อ่อนเพลีย ขับลม แก้ไข้ แก้พิษร้อน แก้ลมอัมพาต แก้ไข้จับ แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้เสมะอันเกิดในกองสันนิบาต แก้ลมวิงเวียน แก้บิด แก้ปวดศีระษะ ครรภ์รักษา

ยังไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของอบเชยต่อประสิทธิภาพการทำงานของไต แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะไตเสื่อมจะมีข้อจำกัดในการรับประทานยาและสมุนไพร ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อน หรือหากรับประทานก็ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่สูงและติดต่อกันเป็นเวลานาน และต้องสังเกตอาการผิดปกติดหรือตรวจร่างกายควบคู่ไปด้วย
Ref. หนังสือสมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 5