คำถาม : สมอดีงู
  • สรรพคุณในตำราแผนไทย ของสมอดีงูมีอะไรบ้างครับ
    ทุกส่วนของสมุนไพรชนิดนี้หากจะศึกษาเพิ่มเติมสามารถไปค้นคว้าได้ที่ใดบ้างขอบคุณครับ

  • Date : 9/3/2555 15:31:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยของสมอดีงูนั้น ใช้ผล แก้ไข้ แก้ลม ช่วยระบายท้อง แก้ไอ แก้พิษโลหิต แก้พิษดี และสรรพคุณอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุส่วนที่ใช้ได้แก่ แก้พิษโลหิต แก้พิษดี ถ่ายไข้ แก้ไอ ขับระดู และระบายท้อง
               สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมอดีงูได้เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร (www.medplant.mahidol.ac.th) หรือเข้ามาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 02-354-4327 หรือ 02-644-8677-91 ต่อ 5305, 5316 ในวันและเวลาราชการ