คำถาม : สมอดีงู
  • สรรพคุณในตำราแผนไทย ของสมอดีงูมีอะไรบ้างครับ
    ทุกส่วนของสมุนไพรชนิดนี้หากจะศึกษาเพิ่มเติมสามารถไปค้นคว้าได้ที่ใดบ้างขอบคุณครับ

  • Date : 2/3/2555 15:59:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทยของสมอดีงูนั้น ใช้ผล แก้ไข้ แก้ลม ช่วยระบายท้อง แก้ไอ แก้พิษโลหิต แก้พิษดี และสรรพคุณอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุส่วนที่ใช้ได้แก่ แก้พิษโลหิต แก้พิษดี ถ่ายไข้ แก้ไอ ขับระดู และระบายท้อง