คำถาม : สกัดแป้งจากกล้วย
  • ขอทราบวิธีการสกัดแป้งจากกล้วยหน่อยค่ะ
  • Date : 24/2/2555 12:19:00
คำตอบ : การผลิตแป้งกล้วย ทำได้โดยการอบแห้งผล บด และร่องผ่านตะแกรง จากนั้นนำแป้งที่ได้มาสกัดเป็นสตาร์ช (starch) โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.05 นอร์มัลค่ะ

ที่มา วารสารงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45