คำถาม : กวาวเครือแดงแบบผง
  • ผมรับประทานกวาวเครือเพื่อบำรุงน้องชายผม ผมซื้อมา1กิโลกรัม
    การรับประทานแบบชงต้อชงทีละเท่าไร แล้วหากซื้อมารับประทานเพิ่มอีก
    จะมีโทษต่อร่างกายหรือไม่

  • Date : 24/2/2555 12:15:00
คำตอบ : ตามตำรายาพื้นบ้านของภาคเหนือ ให้กินกวาวเครือแดง วันละ 2 ใน 3 ส่วนของเม็ดพริกไทย หรือกินเท่าขนาดของเมล็ดมะกล่ำใหญ่ การกินหรือใช้กวาวเครือแดง ควรใช้ในปริมาณที่ระบุตามตำรายาไทย เนื่องจากข้อมูลการทดสอบความเป้นพิษและข้อมุลทางคลินิกในคนยังมีรายงานน้อย โดยการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนู พบว่ามีค่า LD50 เท่ากับ 20 ก./นน. ตัว การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังและผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์ในหนูเพศผู้ ในการศึกษานาน 8 สัปดาห์ พบว่าผงกวาวเครือแดง ความเข้มข้น 0.5 – 250 มก./มล.และขนาด 1 มล./นน. ตัว 250 ก. ไม่มีผลต่อน้ำหนักต่อมลูกหมาก แต่มีแนวโน้มว่าสามารถเพิ่มจำนวนอสุจิได้ อสุจิไม่มีลักษณะผิดปกติ และไม่มีผลต่อน้ำหนักอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ ปอด ตับ ม้ามและไต รวมทั้งผลต่อเลือด แลการทำงานของตับและไต การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของตำรับสมุนไพรที่มีกวาวเครือแดงเป็นส่วนผสม ในหนูทั้ง 2 เพศ เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าไม่มีผลต่อการทำงานของตับและไต น้ำหนักอวัยวะสืบพันธุ์และอวัยวะภายใน และตำรับยาขนาดสูง คือ 100 มก./กก./วัน อาจช่วยลดจำนวนอสุจิที่รูปร่างผิดปกติใน หนูเพศผู้ได้ อีกการทดลองพบว่าการได้รับผงกวาวเครือแดงติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือ มากกว่าขนาด 1 ก./กก. น้ำหนักตัว อาจทำให้มีปริมาณไมดครนิวเคลียสเพิ่มสูงขึ้นและทำให้เกิดความผิดปกติได้ แต่ไม่มีผลต่อการสืบพันธุ์ของหนูเพศผู้ และน้ำหนักตัวของหนู

ดังนั้นหากใช้เกินที่ระบุในตำราหรือไม่ตรงตามที่เคยระบุไว้ อาจเกิดผลข้างเคียงและอันตรายได้