คำถาม : ใบย่านาง
  • พี่สาวเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สาม ให้คีโมอยู่ค่ะ ปกติก่อนให้คีโมจะปั่นใบย่านาง
    และน้ำผลไม้กิน ไม่ทราบว่าช่วงที่ให้คีโมนั้นดื่มน้ำใบย่านางได้หรือไม่ บางคนบอกว่าได้
    บางคนบอกว่าไม่ได้ กลัวว่าจะไปล้างยาคีโมน่ค่ะ

  • Date : 17/2/2555 10:09:00
คำตอบ : ข้อมูลของการใช้ย่านางที่พบส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ตรง หรือการใช้แบบแพทย์ทางเลือก ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกในคนมารับรอง ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดอันตรกิริยาระหว่างย่านางกับการให้คีโมหรือไม่ค่ะ