คำถาม : การสกัดขมิ้นชัน
  • -ถ้าต้องการสกัดขมิ้นชันด้วยตัวทำละลายควรใช้ตัวไหนถึงจะได้ปริมาณสารสีเหลือง urcumin เยอะคะ ใช้แอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า
    -ถ้าต้องการข้อมูลหาได้จากส่วนไหนได้บ้าง

  • Date : 10/2/2555 15:22:00
คำตอบ : -มีรายงานว่าการสกัดขมิ้นชันด้วย 80% แอลกอฮอล์ จะได้ปริมาณสารเคอร์คิวมินมากกว่าการสกัดด้วย อะซีโตน อีเทอร์ หรืออีเทอร์อะซีเตท อีกการศึกษาหนึ่งพบว่าการสกัดด้วย 95% เอทิลแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีสกัดร้อนจะได้ปริมาณสารเคอร์คิวมินมากกว่าวิธีสกัดเย็นหรือการกลั่นด้วยน้ำค่ะ
-สามารถมาสืบค้นด้วยตนเองได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ เวลา 8.00-16.00 น. ในวันเลาราชการ หากต้องการตรวจสอบวิเคราะห์สารในสมุนไรให้ติดต่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 02-577-9000 ค่ะ