คำถาม : ความร้อนจำเพาะของสมุนไพร
  • ต้องการทราบความร้อนจำเพาะของสมุนไพร
    เพื่อที่กระผมจะได้นำมาคำนวณในการหาค่าพลังงานความร้อนในการอบสมุนไพรครับ
    ถ้ามีหนังสือเล่มไหนแนะนำกรุณาช่วยด้วยนะครับ

  • Date : 10/2/2555 15:19:00
คำตอบ : ทางเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความร้อนจำเพาะสมุนไพรค่ะ จากหนังสือ “คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่เศรษฐกิจชุมชน” มีข้อมูลความร้อนที่เหมาะสมในการอบแห้งพืชสมุนไพร เพื่อรักษาคุณภาพของสมุนไพรไม่ให้สารสำคัญสลายตัวขึ้นกับแต่ละส่วนของพืช ดังนี้ ดอก ใบ และพืชล้มลุก(ทั้งต้น) อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส, เปลือกต้น ราก และกิ่ง อุณหภูมิ 30-65 องศาเซลเซียส, ผล(ควรผ่า) และเมล็ด อุณหภูมิ 70-90 องศาเซลเซียส และสมุนไพรที่มีสารระเหยง่าย อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสค่ะ