คำถาม : สมุนไพรหมามุ่ยรักษาโรคพาร์กินสัน
  • มีหนังสือที่บอกเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรหมามุ่ยสรรพคุณในส่วนต่างๆของหมามุ่ย แและการปลูกทำอย่างไรจึงไม่คันเมื่อต้องสัมผัสหรืออยู่ใกล้บริเวณนั้น
  • Date : 3/2/2555 15:10:00
คำตอบ : เนื่องจากในเมล็ดของหมามุ่ยจะมีสาร L-dopa อยู่ปริมาณสูง ซึ่งมีฤทธิ์ในการรักษาโรคพาร์กินสันค่ะ และจากหนังสือ “สมุนไพร ไม้พื้นบ้าน เล่ม 5” กล่าวถึงสรรพคุณในส่วนต่างๆของหมามุ่ย ดังนี้ ราก-ขับปัสสาวะ และ เมล็ด-บำรุงประสาท ระงับประสาท (รับประทานมากมีพิษ) กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ขับเสมหะ และบำบัดโรคปวดข้อค่ะ ส่วนอาการคันเมื่อสัมผัสขึ้นกับลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ค่ะ สำหรับในประเทศไทยสายพันธุ์ที่พบจะเป็นกลุ่มไม้ป่า Mucuna pruriens  (L.) DC. Cultivar group Pruriens ซึ่งจะมีขนพิษปกคลุมที่ฝัก ทำให้เกิดอาการคันเมื่อสัมผัส ทางเราไม่มีข้อมูลการปลูกที่ไม่ให้คันค่ะ ส่วนกลุ่มที่เป็นไม้ปลูก Mucuna pruriens  (L.) DC. Cultivar group Utillis จะไม่มีขนพิษที่ฝัก ไม่มีการปลูกในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การรับประทานในปริมาณที่มากอาจมีผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บหมามุ่ยมารับประทานเอง จนกว่าจะได้รับการยืนยันถึงสายพันธุ์ที่ใช้ทดสอบ และมีการศึกษาถึงความเป็นพิษในคนที่แน่ชัด