คำถาม : วิตามินเอในพืช
  • พืชที่มีวิตามินเอสูงคือพืชที่มีเบต้าแคโรทีนสูงเช่นกันรึเปล่าค่ะ
  • Date : 3/2/2555 15:08:00
คำตอบ : วิตามินเอ เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เรตินอล ซึ่งพบได้ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะ ปลาทะเล เรตินอลเป็นรูปที่สามารถออกฤทธิ์ได้โดยที่ร่างกายไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการปรับเปลี่ยนใดๆ ส่วนอีกกลุ่มคือโปรวิตามินเอ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ แคโรทีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ ที่มีอยู่ในพืชผักและผลไม้ในส่วนที่เป็นวัตถุสี เช่น สีเหลือง แดง และเขียว ซึ่งร่างกายจะต้องนำแคโรทีนไปเปลี่ยนเป็นเรตินอลก่อนจึงจะสามารถออกฤทธิ์ได้ค่ะ กล่าวคือ เบต้าแคโรทีนเป็นชนิดหนึ่งของวิตามินเอค่ะ ดังนั้น ในพืชที่มีเบต้าแคโรทีนสูงก็คือพืชที่มีวิตามินเอสูงค่ะ