คำถาม : ว่านสิงหโมรา
  • อยากทราบว่ามีผลการวิจัยเรื่องว่านสิงหโมราหรือยังและถ้ากินต่อเนื่องจะมีผลข้างเคียงรึป่าว
  • Date : 13/1/2555 16:45:00
คำตอบ : พบรายงานการวิจัยของสิงหโมราเพียง 1 ฉบับ เป็นการศึกษาเรื่องความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลจากหัวสิงหโมรา ในการทดสอบพบว่าสารสกัดเอทานอลแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง และยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพิษ จึงไม่แนะนำให้นำมารับประทานค่ะ