คำถาม : มะเร็งเต้านม
  • หลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม ( 1 ข้าง ระยะ 3)ควรทานสมุนไพรตัวไหนเพื่อดูแลร่างกายและป้องกันการเกิดอีกคะมีคนแนะนำเยอะไปหมด(เช่นมะรุม,เห็ด,ชา)แต่อยากได้ความรู้ที่ชัดเจนและวิธีใช้กับปริมาณด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  • Date : 6/1/2555 17:57:00
คำตอบ : ในปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพืชสมุนไพรใดช่วยป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็ง และพืชที่มีคนแนะนำมาให้รับประทานนั้น ยังไม่มีรายงานทางคลินิกว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้ โดยมะรุมยังเป็นเพียงการศึกษาในสัตว์และหลอดทดลอง และยังไม่มีการศึกษาในเซลล์มะเร็งเต้านมม เห็ดหลินจือมีฤทธิ์เด่นในการเพิ่มภูมิคุ้มกันกับร่างกาย นิยมรับประทานควบคู่กับการทำเคมีบำบัด เพื่อให้ร่างกายสามารถทนต่อการรักษาได้มากขึ้น แต่ควรระมัดระวังในผู้ที่มีอาการแพ้สปอร์เห็ด ส่วนการรับประทานชาพบว่ารายงานใหญ่จะเป็นรายงานด้านระบาดวิทยา ซึ่งพบว่าชาทั้งความสัมพันธ์ของชาต่อการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งและชาไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่าควรรับประทานสมุนไพรชนิดไหน และในขนาดเท่าใดอีกทั้งสาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมยังไม่ชัดเจนนักแต่มีงานวิจัยที่ศึกษาพบปัจจัยที่มีผลหรือเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมเช่น กรรมพันธุ์อาหารประเภทไขมันสูง เนื้อสัตว์ สารเคมี สิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น ในปัจจุบันมีการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนของผู้ป่วยมะเร็งหลายแนวทางขึ้นอยู่กับการปรับนำไปใช้ให้เหมาะสมกับร่างกาย โดยหลักทั่วไปควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที อาหารควรเน้นรับประทานผักและผลไม้ให้มาก พยายามล้างสารเคมี ออกให้ได้มากที่สุดรับประทานอาหารประเภทไขมัน และเนื้อสัตว์ให้น้อยลง พักผ่อนให้เพียงพอและพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดค่ะ