คำถาม : ตั้งครรภ์2เดือนครึ่งทานขมิ้นชันผงชงกับน้ำอุ่น
  • แฟนผมตั้งครรภ์ 2เดือนครึ่งทานขมิ้นชันผงชงกับน้ำอุ่นเพียงแก้วเดียวเนื่องจากปวดท้องและท้องอืด
    อย่างนี้จะมีอันตรายแก่เด็กในครรภ์ไหมครับกังวลมากเลยตอนนี้แล้วถ้ามีผลจะมีภายในกี่วันครับ ขอบคุณครับ

  • Date : 9/12/2554 15:21:00
คำตอบ : ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549 กล่าวว่าควรระมัดระวังการใช้ขมิ้นชันในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ และการใช้ในขนาดสูงอาจทำให้แท้งได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการรายงานความเป็นพิษต่อตัวอ่อนในสัตว์ทดลองเพศเมียที่ได้รับสารสกัดน้ำของขมิ้นชันในขนาด 100 มก./กก. แต่บางรายงานก็ระบุว่าไม่มีความเป็นพิษดังกล่าว ทั้งนี้คุณควรลองสังเกตว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือไม่ซึ่งขนาดที่รับประทานเข้าไปอาจยังไม่ส่งผลเสียกับเด็กในครรภ์ แต่ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้ยาหรือสมุนไพรในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ค่ะ และหากเกิดความผิดปกติใดๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์ค่ะ