คำถาม : โมกเครือ
  • อยากทราบว่า โมกเครือมีการทำการวิจัย ว่าค้นพบสารกลุ่มไหนบ้างครับ ต่อไปนี้
    carbohydrate, amino acid, Akaloid, coumarin, flavonoid, tannin, lipid, anthraquinone, cardiac
    glycoside, saponin, volatile oil อยากได้ข้อมูลครับ

  • Date : 28/10/2554 18:58:00
คำตอบ : ในขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในโมกเครือโดยตรง พบเพียงงานวิจัยจากประเทศมาเลเซีย 1 ฉบับ ที่มีการตรวจสอบสารในพืชแบบคร่าวๆ ทั้งหมด 79 สปีชีส์ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีต้นโมกเครือรวมอยู่ด้วย ผลงานวิจัยระบุแค่เพียงว่า พบสาร Alkaloids Saponin Terpenes และ Flavonoids ในส่วนใบของโมกเครือ

Ref. Goh S.H., K.H. Lee,G.C.L. Ee, H.C. Ong, S.L. Geh and R. Sylvester. 1995. A Phytochemical Study of Borneo Sarawak Lowland Forests. Journal of Herb Species & Medicinal Plant, 3(3):55-69