คำถาม : เห็ดหลินจือ
  • เห็ดหลินจือสกัดเป็นเม็ดกินลดไขมันในเลือดได้หรือไม่ ต้องระวังผลข้างเคียงอะไรบ้างครับ
  • Date : 14/10/2554 18:02:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยถึงฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของเห็ดหลินจือ แต่เป็นเพียงการทดลองในสัตว์ทดลองเท่านั้น และให้ในรูปแบบของสารสกัดจากส่วน fruitbody ของเห็ดหลินจือ จึงไม่สามารถ ยืนยันได้ว่าเมื่อรับประทานแล้วจะได้ผลหรือไม่ ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษของเห็ดหลินจือพบว่ามีการศึกษาน้อยมาก และมีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักตัวลองหนูทดลองลดลง