คำถาม : กวาวเครือ
  • สาวประเภทสอง หน้าอกเล็ก อยากกินยาคุมฮอร์โมน หรือกวาวเครือ เพื่อเพิ่มขนาดอก อยากทราบว่าจะมีอันตรายไหมค่ะ แล้วยาพวกนี้ต้องกินติดต่อกันไปเรื่อยๆ หรือว่าพอใจแล้วหยุดกินได้เลย แล้วจะทำให้ขนาดอกลดลงไหมค่ะถ้าหยุดกิน
  • Date : 14/10/2554 17:57:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันผลว่า การรับประทานกวาวเครือขาวจะทำให้ขนาดของหน้าอกเพิ่มขึ้นได้ในเพศชาย พบเพียงผลการวิจัยในสัตว์ทดลองที่ระบุว่า เมื่อป้อนกวาวเครือขาวให้แก่หนูแรทเพศผู้ในปริมาณสูง (100 มก./กก.) วันละ 3 ครั้ง นาน 14 วัน มีผลทำให้ความรู้สึกทางเพศของหนูลดลง อวัยวะเพศมีน้ำหนักลดลง การสร้างสเปิร์มถูกยับยั้ง และส่งผลให้มีการฝ่อสลาย ของ Leydic cells ที่สร้างฮอร์โมนเพศชายด้วย แต่เนื่องจากกวาวเครือขาวมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอส- โตรเจน มีรายงานการวิจัยในหนูทดลองเพศเมียระบุว่าทำให้เต้านมของหนูใหญ่ขึ้น ต่อมน้ำนมเจริญขึ้น และฤทธิ์ของกวาวเครือขาวจะคงอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากหยุดป้อน
               ตามสรรพคุณพื้นกวาวเครือถูกนำมาใช้เพื่อรักษาโรคสตรี มีผลให้ผู้ใช้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล จึงทำให้เกิด ความเข้าใจว่าสามารถนำมารับประทานเพื่อเสริมความงามได้ อย่างไรก็ตาม ตามตำราแผนโบราณยังมีข้อบ่งชี้ถึงผลการรับประทานที่ไม่แน่ชัดทั้งในเพศหญิงเพศชาย บ้างก็ว่าให้ผลดี บางตำราก็ระบุว่าให้ใช้ในผู้สูงอายุได้แต่ห้ามใช้ในหนุ่มสาว มีการพยายามศึกษาในทางคลินิกซึ่งพบแต่พบเฉพาะการศึกษาในเพศหญิง ซึ่งระบุว่าให้ผลเชิงบวกต่อเส้นผม ทรวงอก สะโพก การมีประจำเดือน และการหลั่งสารคัดหลั่งจากช่องคลอด แต่ทั้งนี้ปริมาณการใช้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องคำวณการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกายของผู้ทดลองแต่ละคนเพื่อปรับให้ยาตามความเหมาะสม
               นอกจากนี้เมื่อสืบค้นเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นพิษพบว่าการกินกวาวเครือขาวปริมาณมากมีผลทำให้สัตว์ทดลองถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้การทดลองในสัตว์ทดลองอีกหลายชนิดยังพบความเป็นพิษต่อระบบอื่นๆ ในร่างกายด้วย
               ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้หาซื้อกวาวเครือขาวมารับประทานเอง เพื่อเพิ่มขนาดหน้าอก เนื่องจากผลการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับกวาวสเครือขาวยังมีน้อยมาก และยังไม่มีรายงานถึงขนาดรับประทานที่ชัดเจนที่จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย หากต้องการรับประทานยาซึ่งมีฤทธิ์เป็นฮอร์โมนเพศหญิง แนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์จะดีกว่าค่ะ เพื่อจะได้ตรวจร่างกายไปด้วย และจะได้ทราบว่าควรรับประทานยาตัวไหนที่จะไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย