คำถาม : สมุนไพรต้มน้ำธรรมดา เช่นตะไคร้ ขิง มีผลต่อยีสต์ ?
  • น้ำสมุนไพรต่างๆ เช่น น้ำตระไคร้ ขิง มีผลต่อเชื้อยีสต์ saccharomyces ceriviceae หรือไม่ ทำให้เชื้อตายหรือไม่
  • Date : 14/10/2554 17:48:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยว่าน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้และขิง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของยีสต์ saccharomyces ceriviceae ได้เมื่อทำการทดสอบในหลอดทดลอง การต้มน้ำตระไคร้หรือขิงจะมี ส่วนของน้ำมันหอมระเหยปะปนอยู่บ้าง แต่ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อดังกล่าวอาจไม่ทำให้เชื้อตายได้ทั้งหมด และไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าการใช้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์