คำถาม : การสกัดสารจากเปลือกส้มโอ
  • การสกัดสารจากเปลือกส้มโอนั้นจะสกัดอย่างไร แล้วสารในเปลือกส้มโอมีคุณสมบัติในการไล่ยุงอย่างไร
  • Date : 7/10/2554 16:22:00
คำตอบ : วิธีการสกัดขึ้นอยู่กับชนิดของสารที่คุณต้องการสกัด ถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยจะใช้วิธีกลั่นด้วย ไอน้ำ แต่ถ้าเป็นพวกเพคตินต้องใช้สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ส่วนพวกฟลาโวนอยด์ต้องใช้การสกัดด้วยตัวทำละลาย เช่น เมทานอล รายละเอียดวิธีการสกัดสามารถมาสืบค้นได้ที่สำนักงาน น้ำมันหอมมระเหยในเปลือกมีกลิ่นซึ่งสามารถไล่ยุงได้