คำถาม : drug-herb interation ของน้ำกระชาย
  • อยากทราบว่ามีการศึกษาว่าน้ำกระชายสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้จริงหรือไม่ และหากใช้ยา Aspirin, Enalapril, bisoprolol, furosemide, spironolactone, ISDM,simvastatin, metformin, Glibenclamide อยู่ จะมี Drug-Herb interaction หรือไม่ ถ้ามีคือคู่ไหน ที่มีการศึกษายึนยันคะ
  • Date : 23/9/2554 12:05:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล พบว่าสาร 5,7-dihydroxyflavanone ในเหง้ากระชาย มีฤทธิ์ลดความดันได้แต่เป็นในสัตว์ทดลอง ยังไม่พบรายงานวิจัยในคน และยังไม่พบรายงานเรื่อง Drug-Herb interaction ของกระชายกับยาแผนปัจจุบัน