คำถาม : น้ำดอกอัญชันแก้เบาหวานขึ้นตาจริงหรือไม่
  • อยากทราบว่าคั้นน้ำดอกอัญชันมารับประทานทุกวัน จะมีอันตรายหรือไม่คะ คุณแม่เป็นโรคเบาหวานและมีปัญหาเกี่ยวกับตาด้วย
  • Date : 8/9/2554 16:50:00
คำตอบ : ยังไม่พบรายงานการเกิดพิษในคนที่รับประทานน้ำดอกอัญชันต่อเนื่องนานๆ ถ้าดื่มเป็นเครื่องดื่มคิดว่าไม่น่าจะเป็นผลเสียอะไรถ้าไม่ได้ใส่น้ำตาล เนื่องจากคุณแม่ของคุณเป็นเบาหวาน แต่จากข้อมูลสรรพคุณพื้นบ้านและรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไม่พบฤทธิ์ในการต้านเบาหวานของอัญชัน