คำถาม : ใบยี่หร่า
  • ในใบยี่หร่ามีสารเคมีอะไรบ้าง
  • Date : 8/9/2554 16:49:00
คำตอบ : ใบยี่หร่าประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ เช่น cosmosiin, cynaroside, luteolin สารฟีโนลิก และน้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วยสารพวกเทอร์ปีนส์ เช่น bornyl acetate, α-terpinene และ γ-terpinene