คำถาม : ลูกใต้ใบ
  • เห็นโฆษณาใน website เรื่องลูกใต้ใบที่ผลิตโดยโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งโดยโฆษณาว่าฒ
    สรรพคุณรักษาโรคตับอักเสบได้รวมทั้งชนิดที่เป็นพาหะด้วย อยากทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ หากผมจะกินควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันที่คุณหมอจ่ายจะเป็นอันตรายหรือไม่ครับ
    (เป็นพาหะตับอักเสบบีเรื้อรัง ชนิดกลายพันธ์)

  • Date : 26/8/2554 15:11:00
คำตอบ : ต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus  Schum.) เป็นสมุนไพรที่มีการศึกษาถึงผลต่อโรคตับอักเสบบีมานาน จากผลการวิจัยพบว่าให้ผลดีเมื่อทดลองในหลอดทดลอง โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง HBV ได้ดี แต่เมื่อทดลองในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิก กลับพบว่าประสิทธิภาพการรักษายังไม่แน่นอน มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลในปริมาณงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะใช้ขนาดของสารที่เท่ากันหรือให้ในขนาดที่สูงกว่า อีกทั้งสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีผลต่อตับ จึงยังไม่อยากแนะนำให้ใช้สมุนไพรในการรักษาโรคตับ ควรรักษาแผนปัจจุบันมากกว่า และหากต้องการใช้ยาสมุนไพรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ รวมทั้งควรการดูแลสุขภาพของตนเอง พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยในการฟื้นฟูสภาพการทำงานของตับค่ะ