คำถาม : สมุนไพรไล่หนู
  • ไม่ทราบมีสมุนไพรชนิดใดบ้างที่สามารถไล่หนูได้หรือทำให้หนูไม่เข้าใกล้
  • Date : 19/8/2554 13:03:00
คำตอบ : มีการจดสิทธิบัตรสบู่ที่มีส่วนผสมของ rape oil และกระเทียม ว่าสามารถไล่หนูในยุ้งข้าวขนาด 7 ตรม.ได้นาน 6 เดือน ส่วนสมุนไพรอื่นที่มีรายงานว่าสามารถไล่สัตว์ประเภทฟันแทะได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่มีกลิ่น เช่น ตะไคร้ ตะไคร้หอม สะระแหน่ สะเดา ยูคาลิปตัส เป็นต้น