คำถาม : การทานสมุนไพรหลายชนิด
  • ผมทานสมุนไพร(แค็ปซูล)หลายชนิด คือ มะรุม ใบย่านาง ดีบัว ลูกใต้ใบ ว่านฮง็อก เหงือกปลาหมอ พลูคาว โดยทานพร้อมกันครั้งละ 2-3 อย่าง/วัน(บ่าย) ติดต่อกัน 6-7 วัน แล้วเปลี่ยนสลับกันให้ครบสมุนไพรที่มีอยู่ และทุกวันตอนสายๆผมจะดื่มชาชงดอกคำฝอย(ไตรกลีเซอไรด์สูง)และหญ้าหนวดแมว(กรดยูริคสูง) บางวันดื่มทั้ง 2 อย่าง บางทีก็สลับวันกัน
    1. ผมทำถูกต้องไหมครับ?
    2. อยากทราบวิธีทานที่ถูกต้องครับ?เพราะต้องการทานให้ครบทุกชนิด
    3. ผมทานสมุนไพรมากชนิดเกินไปหรือเปล่าครับ?
    4. สมุนไพรชนิดใดที่ห้ามทานร่วมกันครับ?

  • Date : 5/8/2554 16:01:00
คำตอบ : จากรายการสมุนไพรทั้ง 9 ชนิดที่คุณรับประทาน ยังไม่มีรายงานว่าสมุนไพรชนิดใดห้ามทานร่วมกัน แต่มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้มะรุมติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งมีรายงานว่าผู้ที่รับประทานมะรุมมีผลทำให้เอนไซม์ในตับเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อหยุดรับประทานเอนไซม์ก็กลับสู่ค่าปกติ แสดงให้เห็นว่ามะรุมอาจเป็นพิษต่อตับได้ การรับประทานชาชงดอกคำฝอย มีรายงานทางคลินิกว่าชาดอกคำฝอยมีผลลดความดันโลหิตในคนได้ แต่ฤทธิ์ลดไตรกลีเซอไรด์นั้นยังเป็นเพียงรายงานในสัตว์ทดลอง และยังไม่มีรายงานว่าการรับประทานหญ้าหนวดแมวสามารถลดกรดยูริคได้ พบแต่ฤทธิ์ในการขับปัสสาวะและช่วยลดความดันโลหิต ดังนั้นหากรับประทานชาดอกคำฝอยร่วมกับชาชงหญ้าหนวดแมว อาจจะมีผลทำให้ความดันโลหิตของคุณลดต่ำจนเกินไป
               อย่างไรก็ตามการรับประทานสมุนไพรควรหมั่นสังเกตตัวเองว่าขณะรับประทานมีอาการผิดปกติใดเกิดขึ้นหรือไม่ หากมีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานและปรึกษาแพทย์ และจากข้อมูลที่ได้มา คิดว่าคุณรับประทานสมุนไพรมากเกินไป อีกทั้งรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นเวลานาน ควรเช็คการทำงานของตับและไตว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ โดยปกติแล้วการรับประทานสมุนไพรนั้นควรทานและเว้นระยะพักสักระยะหนึ่ง เพื่อให้ร่างกายได้ขับสารที่ตกค้างออก อีกทั้งควรระวังการรับประทานสมุนไพรร่วมกัน หรือรับประทานร่วมกับยา เพราะสมุนไพรและยาอาจเกิดอันตรกิริยาต่อกัน (ยาตีกัน) ทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรือยาออกฤทธิ์มากเกินไป ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้