คำถาม : รางจืด
  • ขอทราบข้อมูลการใช้รางจืดฤทธิ์ทางยาระหว่างใบสดและใบแห้ง
    จริงหรือไม้ค่ะที่ต้องใช้ใบแห้งใบสดใช้ไม่ได้ ขนาดการใช้ยาของใบสดและใบแห้ง
    ระยะเวลาการใช้ยา และข้อควรระวัง

  • Date : 14/7/2554 14:05:00
คำตอบ : ไม่มีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างใบสดและใบแห้งว่าฤทธิ์ทางยาเป็นอย่างไร จากการประชุมสัมมนาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ สามารถใช้ได้ทั้งใบสดและใบแห้ง โดยใบสดสามารถนำมาใช้เป็นอาหารทำเป็นผักสลัด หรือลวกรับประทานกับน้ำพริกได้ ส่วนใบแห้งก็นำมาทำเป็นชาชงได้
ขนาดรับประทาน ตามที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์แนะนำ คือ
- สำหรับการถูกพิษที่รุนแรง (สารเคมี) => ให้รับประทานใบเพสลาด (ใบที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป) ครั้งละ 10-12 ใบ ตำคั้นกับน้ำซาวข้าวครึ่งถึงหนึ่งแก้ว ดื่มเฉพาะน้ำให้หมดทันทีที่มีอาการ หรือใช้ใบรางจืดแห้ง 300 กรัม/ต่อน้ำ 1 ลิตร ต้มดื่มครั้งละ 1 แก้ว (ดื่มขณะที่อุ่นจะให้ผลดีกว่า) โดยรับประทานทุก 1.5 – 2 ช.ม.
- สำหรับแก้ร้อนใน ถอนพิษไข้ ถอนพิษสุรา บำรุงร่างกาย ให้ใช้ 4-5 ใบ หรือประมาณ 1.5-3 กรัม ชงน้ำดื่ม

ระยะเวลาการใช้ยา และข้อควรระวัง ยังไม่มีรายงานว่าเป็นอย่างไร