คำถาม : สรรพคุณของเถาวัลย์เปรียง และแกนสับปะรด
  • เถาวัลย์เปรียง และแกนสับปะรด ช่วยในการขับปัสสาวะหรือมีสรรพคุณอื่นๆอีกหรือไม่ครับ
    คุณหมอที่ดูแลผม(โรคไตวาย)บอกผมว่าแกนสับปะรดกินขับปัสสาวะได้ดี
    ส่วนเถาวัลย์เปรียงเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับ

  • Date : 17/6/2554 13:31:00
คำตอบ : ตามตำรายาไทยระบุว่าส่วนเถาของเถาวัลย์เปรียงมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะ ถ่ายเส้นเอ็น ถ่ายกระษัย แก้เส้นเอ็นขอด แก้เมื่อยขบ ทำให้เส้นเอ็นหย่อน แก้ปวด แก้ไอ แก้หวัด แก้ไข้ ขับเสมหะ เป็นต้น และมีรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้ปวด ต้านการอักเสบ ต้านการบีบตัวของลำไส้ ต้านไวรัส ลดความดันโลหิต เป็นต้น สำหรับเรื่องการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังในสัตว์ทดลอง พบว่ามีความปลอดภัยสูง และยังไม่มีรายงานความเป็นพิษต่อตับและไต
               แกนหรือไส้ของสับปะรดมีสรรพคุณในการแก้ปัสสาวะขัด แก้นิ่ว และจากที่เคยตอบคำถามเกี่ยวกับแกนสับปะรดไปแล้วคือ การบริโภคสับปะรดมากเกินไปสามารถทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ และสารสกัดน้ำจากส่วนเหง้าของสับปะรดอาจมีพิษต่อไต และทำให้ระดับเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษต่อไตและตับของแกนหรือไส้ของสับปะรด
               สำหรับการเปรียบฤทธิ์ในการขับปัสสาวะของสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด ยังไม่มีรายงานว่ามีประสิทธิ์ภาพเหมือนหรือต่างกันอย่างไรค่ะ