คำถาม : สอบถามการสกัดสาร astaxanthin
  • มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรดังนี้ค่ะ
    1. หากต้องการสกัดสาร astaxanthin ซึ่งอยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ในพืชยืนต้นทั้งส่วนของใบ ลำต้น เปลือก ราก ดอก ผล และเมล็ด ควรใช้สารสกัดใดบ้างที่ให้ผลดีที่สุดในแต่ละส่วนของพืชชนิดนี้ค่ะ
    2. หลังจากล้างสมุนไพรจนสะอาด ก่อนจะนำไปอบแห้งควรแช่ด้วยแอลกอฮอล์ 70 % เป็นเวลา 3 นาที และล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้งหรือไม่ค่ะ

  • Date : 17/6/2554 13:25:00
คำตอบ : 1.เท่าที่ดูข้อมูลจาก website ต่างๆ พบว่า astaxanthin พบมากในสัตว์น้ำ เช่น ปลาแซลมอน และสาหร่าย ซึ่งทางสำนักงานไม่มีข้อมูลค่ะ คุณลองค้นโดยใช้ search engine ทั่วๆ ไป เช่น google, yahoo หรือใน search engine ที่ใช้ในทางวิชาการเช่น sciencedirect, pubmed โดยอาจใช้ keyword ว่า การสกัด astaxanthin หรือ astaxanthin extraction ค่ะ
               2.โดยปกติหลังจากการล้างทำความสะอาดสมุนไพร ก็จะผึ่งให้สมุนไพรพอหมาดๆ แล้วจึงนำเข้าตู้อบ โดยไม่มีการระบุว่าต้องนำไปแช่ด้วยแอลกอฮอล์ หรือล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้งก่อนอบค่ะ