คำถาม : ดื่มรางจืด เว้นเวลานานเท่าไหร่ ถึงจะกินยาหรืออาหารได้
  • 1. รางจืด ล้างพิษ ร้ายแรงได้ ถ้าประชาชนส่วนหนึ่งไม่ทราบวิธีการใช้เลย แต่อยากดื่มเพียงเพื่อ ล้างร่างกายให้สะอาด สิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากร่างกายเท่านั้นได้หรือไม่
    2. การเว้นเวลาดื่ม หลังจากดื่มรางจืดแล้ว หากต้องกินยา หรืออาหารนั้น ควรเว้นเวลาเท่าไหร่ ผู้ใช้ยาถึงจะได้ผลจากยา และสารอาหรที่ร่างกายต้องการ
    3. รางจืด ถ้าดื่มแล้วกินยาตามหรืออาหารตามไปทันที่ ยาและสารอาหารรถูกล้างไปด้วยจริงหรือเปล่า
    4. การนำใบรางจืด หรือดอกมาทำอาหารบ่อย ๆ พืชอื่นๆที่รวมอยู่ด้วยกันถูกล้างประโยชน์ไปด้วยหรือไม่

  • Date : 10/6/2554 13:31:00
คำตอบ : 1. ตามตำรายาไทยระบุว่ารางจืดมีฤทธิ์ลดไข้ ถอนพิษ แก้ร้อนใน โดยการนำส่วนใบมาต้ม คั้นสด หรือตากแห้งทำชาชง ส่วนรากให้นำมาฝนกับน้ำ ดื่มขับสารพิษออกจากร่างกาย แต่การดื่มน้ำรางจืดมีข้อควรระวังดังนี้คือ ไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน 30 วัน อาจให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน และไม่ควรใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากอาจขับสารเคมี หรือตัวยาออกนอกร่างกาย
               เนื่องจากไม่มีรายงานการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างรางจืดกับยาหรืออาหาร ดังนั้นหากต้องการดื่มรางจืด โดยที่มีการใช้ยาหรือสารอาหารต่างๆ เป็นประจำ แนะนำว่าควรดื่มรางจืดห่างจากการรับประทานยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงค่ะ
               ยังไม่มีรายงานว่าการรับประทานอาหารและยาหลังจากการดื่มรางจืดจะทำให้สูญเสียสรรพคุณทางยาหรือคุณค่าทางอาหาร แต่เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรรับประทานร่วมกันค่ะ
               หากรับประทานในขนาดที่ทำเป็นอาหารเป็นครั้งคราว คาดว่าไม่น่าจะมีผลค่ะ แต่ในระยะยาวยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยมายืนยันฤทธิ์การยับยั้งการดูดซึมสารอาหารต่างๆ ของดอกและใบของรางจืดที่ใช้ในสัดส่วนของการเป็นอาหารค่ะ