คำถาม : flaxseed
  • Flaxseed ยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็ง และช่วยลดระดับ LDL ด้วย จริงไหมคะ
  • Date : 27/5/2554 14:05:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยที่ระบุว่า Flaxseed มีฤทธิ์ยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็ง และช่วยลดระดับ LDL ได้จริง แต่การทดลองดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้นค่ะ