คำถาม : ฟ้าทะลายโจร
  • อยากทราบว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวไหนบ้าง แล้วสามารถฆ่า P.acne  ได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 12/5/2554 15:11:00
คำตอบ : ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes  โดยพบว่าสารสกัดเอทิลอะซีเตทจากฟ้าทะลายโจรความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ P. acnes  (ATCC 6919) ในจานเพาะเชื้อ คือขนาด 8.0 มก./มล. ในขณะที่สารสกัดเมทานอลไม่มีมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ P. acnes นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ Escherichia coli, Salmonella typhosa, S. krefed, S. typhi, Shigella dysenteriae, Proteus vulgaris, Vibrio cholerae  แบคทีเรียก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น Streptococcus  spp. และ Pseudomonas aeruginosa  เป็นต้น