คำถาม : สารที่เป็นยาระบายในชมจันทร์
  • มีรายงานว่าผู้ที่ทานดอกสดของชมจันทร์ หรือดอกพระจันทร์ ในปริมาณทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ อยากทราบว่าสารที่เป็นยาระบายนั้นคืออะไรค่ะ
  • Date : 4/5/2554 16:56:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสารเคมีที่มีฤทธิ์ทำให้ระบายของดอกชมจันทร์ มีเพียงรายงานวิจัยว่าพบสาร ipalbidine และ ipalbine ซึ่งเป็นสารในกลุ่มอัลคาลอยด์ในเมล็ดของชมจันทร์