คำถาม : ใบบัวบก
  • ผมได้ลองคั้นน้ำบัวบกใส่ในน้ำมันพืช ปรากฎว่า น้ำมันมีสีเขียวและมีน้ำสีขาวอยู่ใต้น้ำมัน อยากทราบว่าในน้ำมันจะมีสารสำคัญของบัวบกอยู่ไหม เช่น กรดมาดีคลาสสิค กรดเอเซียติก และอยากทราบว่าจะปรึกษาปัญหานี้กับท่านใดได้บ้าง และถ้าส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ได้ที่ใดครับ ถ้าเป็นไปได้ผมจะทำเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย ขอบคุณมากครับ
  • Date : 4/5/2554 16:53:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล การคั้นน้ำใบบัวบกนั้น สารสำคัญพวก madecassic acid และ asiatic acid ส่วนใหญ่จะอยู่ในกากบัวบก ส่วนในน้ำคั้นบัวบกจะเหลืออยู่เพียงร้อยละ 4 โดยประมาณเท่านั้น เนื่องจากสารเหล่านี้มีความสาสมารถในการละลายได้ต่ำในน้ำและน้ำมัน ดังนั้นการนำน้ำคั้นใบบัวบกไปใส่ในน้ำมันพืช อาจทำให้สูญเสียปริมาณสารดังกล่าวได้ แต่หากต้องการวิเคราะห์และปรึกษาเกี่ยวกับสารสำคัญในพืช สามารถติดต่อได้ที่
               หน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน (GLP Laboratory Unit)
ห้อง 512 (ชั้น 5) อาคารราชรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-644-8678-91 ต่อ 5538
โทรสาร: 02-354-4326