คำถาม : หาสมุนไพรป้องกันเชื้อราในปาก
  • เป็นนักศึกษาพยาบาล ต้องการหาสมุนไพรในการป้องกันเชื้อราในปากของผู้ป่วยเอดส์ ไม่ทราบว่าจะใช้ตัวไหนดี ที่ค้นพบจะเขียนว่าใช้รักษาเชื้อรา แต่ถ้าใช้ป้องกันก่อนเชื้อราเกิดจะใช้ได้หรือไม่แล้วมีสมุนไพรตัวใดที่มีขายพร้อมใช้สมุนไพรตัวนั้นจะมีผลกับเชื้อประจำถิ่นหรือไม่ถ้าใช้ไปนานๆ ข้อมูลจะนำไปใช้วิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 22/4/2554 15:01:00
คำตอบ : สมุนไพรในการป้องกันเชื้อราในปากของผู้ป่วยเอดส์ ได้แก่ ขมิ้น คูน ชุมเห็ดเทศ กระเทียม โดยพบว่าเมื่อให้คนไข้รับประทานสารสกัดกระเทียมทุกวัน ในขนาดสูงสุด 25 ซีซี สามารถฆ่าเชื้อ Candida albicans ซึ่งเป็นราที่ก่อโรคในช่องปากที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยเอดส์ได้ ส่วนสมุนไพรที่มีขายพร้อมใช้ ได้แก่ สารสกัดกระเทียม ส่วนคำถามที่ว่าสมุนไพรตัวนั้นจะมีผลกับเชื้อประจำถิ่นหรือไม่ ต้องระบุว่าเชื้อประจำถิ่นที่กล่าวถึงคือเชื้ออะไรจึงสามารถตอบได้ สมุนไพรชนิดอื่นสามารถค้นเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต์ของสำนักงาน แล้วเลือก ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ แล้วพิมพ์คำว่า รักษาโรคเชื้อราในช่องปาก จะพบสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันเชื้อราในปากของผู้ป่วยเอดส์ หรือหารายละเอียดข้อมูลงานวิจัยได้ที่ ฐาน PHARM ซึ่งจะมีค่าบริการค่ะ