คำถาม : กระชายกับมะเร็งตับ
  • พอดีอ่านเจออยากทราบว่ากระชายมีผลทำให้เกิดมะเร็งตับจริงหรือเปล่าคะ และกระชายมีผลเสียต่ออะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ ช้วยตอบด้วยนะค่ะอยากทราบจริงๆ
  • Date : 8/4/2554 15:35:00
คำตอบ : จากรายงานการวิจัยไม่พบว่ากระชาย (Boesenbergia rotunda (Linn.) Mansf.) มีผลทำให้เกิดมะเร็งตับโดยตรง พบเพียงว่า กระชายสามารถเสริมฤทธิ์ของสาร 2-amino-3, 8-dimethylimindazo (4, 5-f) quinoxaline (สารก่อมะเร็ง) ในการก่อมะเร็งในตับของสัตว์ทดลอง และจากการศึกษาความเป็นพิษของกระชายพบว่าเมื่อใช้สาร 5, 7-dimethoxyflavone จากกระชายในขนาด 3 ก./กก. พบพิษต่ำมาก และไม่พบการตายในหนูถีบจักร โดยทำการสังเกตใน 7 วัน แต่จะทำให้ความดันโลหิตต่ำ ลดการหายใจ และอุณหภูมิร่างกาย เนื่องจากการกดประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้สาร pinocembrin chalone, pinocembrin, cardamonin และ pinostrobin จากกระชายมีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์