คำถาม : กานพลู
  • ดิฉันอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการต้านเชื้อและฆ่าเชื้อของสารสกัดกานพลูว่าสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียใดได้บ้างค่ะและสารสกัดนี้สามารถนำมาใช้แทนสารกันเสียได้หรือไม่ เพื่อเป็นนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นสารกันเสียธรรมชาติในอาหารค่ะ
  • Date : 11/3/2554 11:47:00
คำตอบ : สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptococcus mutans, S. salivarius, Bacillus cereus, Pseudomanas aeruginosa, E. coli, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Erwinia carotovora  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลต้านเชื้อราและยีสต์ที่ทำให้อาหารเสียได้ เช่น Aspergillus flavus, Rhizopus stolonifer, Candida parapsilosis, Zygosaccharomyces Fermentati  เป็นต้น มีการนำน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูซึ่งมีสารสำคัญคือ ยูจีนอล มาใช้เป็นสารกันบูด (food presrevitive) ได้