คำถาม : ตรีผลา
  • อยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ตรีผลาที่บรรจุแคปซูลขายในเวบฯมีความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพมากน้อยแค่ไหน กลัวเกี่ยวกับการปนเปื้อนพวกเชื้อรา และสารสเตียรอยด์แล้วมีวิธีการเลือกดุอย่างไรบ้างขอบคุณค่ะ
  • Date : 25/2/2554 14:03:00
คำตอบ : การปนเปื้อนของเชื้อราหรือสารสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์นั้นบางครั้งอาจดูด้วยตาเปล่าไม่เห็น จึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์แน่นหนา ติดฉลากชัดเจน ระบุแหล่งที่ผลิต รวมถึงต้องไม่อวดอ้างสรรพคุณในการรักษามากจนเกินไป การซื้อผ่านเวบไซต์ควรเลือกเวบไซต์ที่น่าเชื่อถือ ผู้ขายมีการขึ้นทะเบียนจากกรมการค้าภายใน และมีที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อร้านได้สะดวก และหากสงสัยว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอมปนสารสเตียรอยด์ ซึ่งอาจสังเกตได้จากเมื่อรับประทานแล้วหายจากอาการปวดอย่างรวดเร็ว หรือมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในไม่กี่วัน สามารถส่งตัวอย่างตรวจได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร.02-5910208 หรือ LCFA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02-9406881-3 ค่ะ