คำถาม : รากไคร้เครือ
  • ต้องการทราบสรรพคุณของรากไคร้เครือในการรักษา ครับ ขอบคุณ
  • Date : 17/2/2554 10:53:00
คำตอบ : รากไคร้เครือเป็นเครื่องยาสมุนไพรที่ใช้มากชนิดหนึ่งในยาไทย แต่ยังไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน บางตำรากล่าวว่าเป็นพืชสกุล Jasminum ในวงศ์ Oleaceae บางตำราก็ว่าเป็นต้นโลดทนง หรือเจตพังคี แต่ทุกตำราจะกล่าวว่ารากไคร้เครือเป็นไม้เล็กชนิดลงรากใหญ่ เกิดตามป่าชื้นและป่าโปร่งทั่วไป มีรสขม แก้พิษไข้ เจริญอาหาร ชูกำลัง แพทย์ตามชนบทใช้ปรุงเป็นยาแก้ไข้จับสั่น ไข้คลั่งเพ้อ และไข้เซื่องซึม