คำถาม : มะรุม และ พริกไทยดำ
  • อยากทราบข้อควรระวัง ต่างๆ ของยา
    1.มะรุม มีข้อควรระวัง หรือข้อห้าม อะไรบ้าง
    2. เคยอ่านเจอว่า คนที่เป็นโรคตา หรือ มีอาการเจ็บคอ ไม่ควรทานพริกไทยดำ เพราะอะไรค่ะ

  • Date : 17/2/2554 10:49:00
คำตอบ : มะรุม (Moringa oleifera Lam.)
               ในปัจจุบันมีรายงานว่าผู้ที่รับประทานมะรุมติดต่อกันเป็นเวลานาน มีผลทำให้เอนไซม์ในตับเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อหยุดรับประทานเอนไซม์ก็กลับสู่ค่าปกติ แสดงให้เห็นว่ามะรุมอาจเป็นพิษต่อตับได้ และสารสกัดจากใบมะรุมมีฤทธิ์ทำให้เกิดการแท้ง โดยเมื่อป้อนสารสกัดขนาด 175 มก./กก ของน้ำหนักแห้ง นาน 10 วันหลังจากหนูแรทมีการผสมพันธุ์จะทำให้เกิดการแท้ง ดังนั้นควรระมัดระวังการใช้ในสตรีมีครรภ์
               พริกไทย (Piper nigrum L.)
               ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการห้ามรับประทานพริกไทยในคนที่เป็นโรคตา หรือมีอาการเจ็บคอ แต่ในตำรายาจีนระบุว่า พริกไทยจัดเป็นพืชที่เป็นหยาง มีคุณสมบัติร้อน การกินมากเกินไปอาจทำให้ตาลาย เวียนศีรษะ เกิดฝีหนอง ม้าม กระเพาะ และปอดถูกทำลายได้ คนที่กินมากและบ่อยเกินไป ทำให้ตาอักเสบได้ง่าย คอบวมอักเสบ เจ็บคอบ่อย