คำถาม : สมุนไพรไล่ยุง
  • สมุนไพรชนิดไหนไล่ยุงได้บ้างครับ แล้วมีวิธีการนำสมุนไพรชนิดนั้นมาใช้อย่างไร ส่วนไหน ในทางวิทยาศาสตร์ครับ
  • Date : 11/2/2554 14:45:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานการวิจัย เกี่ยวกับการไล่ยุง มีหลายชนิด เช่น ตะไคร้หอม โหระพา กระเพรา ยูคาลิปตัส จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำยากันยุงอัดแท่ง โดยนำสมุนไพรมาบดละเอียด ผสมกับ ขี้เลื่อย และแป้งเปียก พบว่าสูตรที่ไล่ยุงดีที่สุด คือ ใบตะไคร้หอม + ใบโหระพา + ใบกะเพรา + ใบยูคาลิปตัส (0.5:0.5:0.5:0.5:1:2) รองลงมาคือ ใบตะไตร้หอม (2:1:2) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าข่าเข้มข้น 1.25% มีระยะเวลาในการป้องกันยุงกัด ประมาณ 2 ชั่งโมงและน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าข่าเข้มข้น 2.5% ขึ้นไป มีระยะเวลาป้องกันยุงกัดมากกว่า 4 ชั่วโมง เป็นต้น

หากคุณต้องการสืบค้นว่าสมุนไพรใดที่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ในการไล่ยุง สามารถสืบค้นได้จาก เว็บของสำนักงาน เลือก Biological activity แล้วพิมพ์คำว่า insect repellant หรือ insecticide